Jak wygląda pierwsza wizyta?

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Pierwsza wizyta trwa zwykle od 40 do 50 minut. Podczas przyjaznej rozmowy przeprowadzę z Państwem dokładny wywiad dietetyczny i zdrowotny. Odpowiem także na wszystkie pytania dotyczące odżywiania się.

Ponadto, na spotkaniu wykonamy analizę składu ciała, dzięki której określimy:

  • masę ciała w kilogramach
  • indeks masy ciała (BMI)
  • zawartość tkanki tłuszczowej całkowitej
  • wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej (otłuszczenie narządów wewnętrznych)
  • masę tkanki mięśniowej w całym organizmie
  • całkowitą zawartość wody
  • masę kości
  • podstawowy wskaźnik przemiany materii (BMR) w kcal
  • wiek metaboliczny

Analizę wykonuje się  nieinwazyjną metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA) przy użyciu 8-elektrodowego analizatora firmy Tanita – zatwierdzonego do użytku medycznego (certyfikaty medyczne).

Dodatkowo na podstawie uzyskanych informacji wspólnie ustalimy cele do osiągnięcia i w przypadku takiej potrzeby zaplanujemy wdrożenie i oszacujemy czas trwania indywidualnego jadłospisu.